Etap rejonowy Turnieju „Bezpiecznie do szkoły”.strona główna


W sali stropowej brzeskiego Ratusza 16 listopada 2016 roku obył się zorganizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu etap rejonowy Turnieju „Bezpiecznie do szkoły” dla szkół podstawowych.

Etap rejonowy składał się z dwóch części- teoretycznej i praktycznej.

Część I (teoretyczna):

Każdy uczestnik otrzymał test pisemny, składający się z 30 pytań, czas na rozwiązanie testu - 40 minut. Za udzielenie wszystkich odpowiedzi prawidłowo w teście można było otrzymać 30 punktów. Test składał się z dwóch rodzajów pytań: 10 pytań testowych, gdzie pośród 3 możliwości a, b, c należało zakreślić kółkiem tylko jedną prawidłową odpowiedź oraz 20 pytań typu „prawda – fałsz”, gdzie należało określić czy twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe.

Część II (praktyczna):

Każdy uczestnik musiał wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy – wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10.

Do etapu rejonowego podeszło łącznie 52 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych,

w tym 4 uczniów z naszej szkoły, którzy otrzymali w teście pisemnym następującą ilość punktów:

1) Jakub Dylak- 27 / 30

2) Kacper Szpineta- 22 /30

3) Kordelia Olszewska- 21/ 30

4) Krzysztof Smędra- 21/30.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy. Turniej spełnił cel jaki mu przyświecał – kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw, bezpiecznych zachowań na drodze, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Opiekun SK PCK