Piątka’’ się zieleni

Tradycją naszej szkoły jest pełnienie funkcji Gospodarza Szkoły przez klasy dyżurujące. W miesiącu październiku ten zaszczyt przypadł uczniom klasy IIIb I VIb wraz z wychowawczyniami.

Postanowiliśmy zrobić coś fajnego i dobrego dla szkoły - zadbać o ogródek szkolny.

Poprosiliśmy także o pomoc naszych niezawodnych rodziców. I tak 12 października wszyscy spotkaliśmy się po lekcjach w ogródku szkolnym i nasadziliśmy nowe drzewka i krzewy ozdobne. Wszyscy obiecaliśmy dbać o nowo posadzoną roślinę oraz bacznie obserwować ją przez wszystkie lata nauki w "Piątce”.

Sadzenie nowych roślin ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, ponieważ w akcji udział wzięli uczniowie, którzy przy okazji zabawy mieli szansę do wspólnej integracji oraz organizacji działań. Inicjatywa jest także istotna pod względem ekologicznym.I wreszcie – drzewka i krzewy są głównym elementem piękna krajobrazu a ich sąsiedztwo działa na nas kojąco.

Dziękujemy rodzicom za zakupienie sadzonek i pomoc przy sadzeniu.


strona główna


galeria