Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
w Brzegustrona główna
Nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego:


- Dychus Magdalena
- Ignasiak Magdalena
- Kopiej Agnieszka
- Kruczek Aldona
- Kolanowski Błażej
- Konieczna Małgorzata
- Medyńska Alicja
- Mikołajczyk Iwona
- Miładowska Helena
- Niemczyk Ewa
- Nowicka Alicja
- Piechowiak Aneta
- Wąsik Jolanta

- wychowawca klasy 3a
- wychowawca klasy 1c
- wychowawca klasy 1d
- wychowawca klasy 2b
- nauczyciel zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy
- wychowawca świetlicy
- wychowawca klasy 3b
- wychowawca klasy 1b
- nauczyciel religii
- wychowawca klasy 2d, wicedyrektor szkoły
- wychowawca klasy 1a
- wychowawca klasy 2a
- wychowawca klasy 2c
Nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego:


- Buczkiewicz Renata
- Chrząszcz Anna
- Czarniecka Iwona
- Grochalska Maria
- Karlikowska Katarzyna
- Kita Lidia
- Kolanowski Błażej
- Korycka Gabriela
- Książek Anna
- Kulbaka Beata
- Mruklik Paweł
- Pyżalska-Bednarz Marzena
- Stajszczyk Anna
- Świtek Ewa
- Wojnarowski Jacek
- Wyrwas Regina
- Zalewska Alina

- wychowawca klasy 5b, nauczyciel przyrody
- wychowawca klasy 5a, nauczyciel historii i języka polskiego
- wychowawca klasy 4a, nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych
- nauczyciel religii
- nauczyciel wychowania fizycznego
- wychowawca klasy 6b, nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
- nauczyciel zajęć komputerowych, wychowawca świetlicy
- wychowawca klasy 4b, nauczyciel języka angielskiego
- nauczyciel muzyki, plastyki oraz wychowania do życia w rodzinie
- nauczyciel przyrody, dyrektor szkoły
- nauczyciel zajęć technicznych
- wychowawca klasy 5c, nauczyciel języka polskiego
- wychowawca klasy 5a, nauczyciel języka angielskiego
- nauczyciel matematyki
- nauczyciel wychowania fizycznego
- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
- pedagog szkolny